درباره ما

موسسه آوای هنر سلامت یک موسسه فرهنگی هنری است که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده است.

این موسسه با هدف ارتقای سطح دانش و بینش عمومی در حوزه نظام سلامت با استفاده از بسترهای فرهنگی و هنری کشور و رویکرد ترویج اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسلامی و وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را آغاز نموده است که تهیه و تولید سریال ها و فیلم های تلویزیونی، ویدیویی، انیمیشن، کوتاه، بلند و مستند اعم از داستانی، آموزشی، صنعتی و تاریخی را در دستور کار خود دارد.

مدیر عاملی موسسه آوای هنر سلامت را محمد پورسینا بر عهده دارد و محمد امیر امیرخانی داریان و محمد مهدی گلمکانی اعضای هیئت مدیره آن می باشند.


رؤسای موسسه آوای هنر سلامت از گذشته تا کنون:

محمد پورسینا

ابراهیم داروغه زادهمحمد پورسینا

 (۱۳۹۶ - تا اکنون)

ابراهیم داروغه زاده

 (۱۳۹۴ - ۱۳۹۶)---------------------------------------------------------

دریافت لوگوی موسسه آوای هنر سلامت

---------------------------------------------------------