رویدادها و تازه‌ها

واکنش عضو هیأت مدیره کانون درمانگران اعتیاد کشور به سریال پریا

واکنش عضو هیأت مدیره کانون درمانگران اعتیاد کشور به سریال پریا

دکتر فرهمندیان، عضو هیأت مدیره کانون درمانگران اعتیاد کشور در یادداشتی نسبت به سریال پریا واکنش نشان داد.

در یادداشت وی آمده است: 

مطمئنا تابو شکنی مفیدی که در صداوسیما  به همت موسسه آوای هنر سلامت شکل گرفته می تواند نقش موثری در پیشگیری و کنترل بیماری ایدز در ایران ایفا نماید.

سالهاست که این واقعیت انکار ناپذیر اجتماعی یکی پس از دیگری قربانیان خود را می گیرد و موجب تباهی درصدی از انسانهای جامعه امروز شده است.

هر چند در کشورمان با تلاشهای گسترده وزرارت بهداشت، سازمان بهزیستی، رسانه ها وسازمان های مردم نهاد و همچنین مراکز درمان سوء مصرف مواد  قدمهای موثری در پیشگیری، و کنترل ایدز برداشته شده، بطوری که طبق آمارها  کاهش چشمگیر ابتلا بروش تزریقی صورت گرفته ولی متاسفانه شاهد افزایش انتقال بروش انتقال جنسی هستیم.

امیدواریم با کارهای فرهنگی وزین، تاثیر گذار و آموزنده همانند مجموعه تلویزیونی پریا که به همت موسسه آوای هنر سلامت تولید شده است، گام موثری در آگاهی بخشی به عموم مردم از جمله نسل جوان امروز  با توجه به برد قوی سیما بر داشته شود.