رویدادها و تازه‌ها

معرفی برگزیدگان بخش برنامه های تلویزیونی نخستین جشنواره فیلم سلامت

معرفی برگزیدگان بخش برنامه های تلویزیونی نخستین جشنواره فیلم سلامت

برگزیدگان بخش برنامه های تلویزیونی نخستین جشنواره فیلم سلامت در مراسم اختتامیه این رویداد معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره فیلم سلامت، در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی در سالن همایش های رازی برگزیدگان بخش برنامه های تلویزیونی بدین شرح معرفی شدند.

جایزه اول و تندیس این بخش به مجموعه برنامه اکسیر از مصطفی شریفی رسید.

جایزه دوم و تندیس نیز به میان برنامه های دکتر سلام از رضا یوسفی محله اهدا شد.

جایزه سوم و تندیس این بخش به مستند یک منهای دو از سید ابراهیم عمادی اهدا شد.